Author Archives: Martin Šimeček

Čistíme IIS Express

IIS Express je nepostradatelný nástroj pro vývoj a ladění webových aplikací – není třeba zprovozňovat lokální IIS server a nasazovat do něj desítky aplikací, které budou v mém případě stejně spuštěny jenom několikrát, prostě bašta. Než se to trochu zvrhne…

Včera jsem zjistil, že se mi u jednoho webu objevuje port, který ale nikde nastavený nemá. Chyba byla v tom, že IIS Express si nesl v konfiguraci sajtu z dřívějška, kterou jsem shodou okolností spouštěl ze stejného umístění a která měla trošku jinak nastavené adresy. Přišel čas na čistku.

IIS Express má u sebe nainstalovanou utilitku AppCmd.exe, která umí různé psí kusy – mimo jiné třeba vypsat seznam webů a také v nich mazat. Vzhůru do příkazové řádky:

cd C:\Program Files (x86)\IIS Express\
appcmd list sites /text:name

Tento příkaz vypíše jména všech webů, které jsou v IIS Express uložené.

image

appcmd delete site 'abc'

A tento smaže záznam webu „abc“.

image

Pokud bychom chtěli být sofistikovanější a použít modré okno PowerShellové, můžeme zkusit třeba tento skript:

$appCmd = "C:\Program Files (x86)\IIS Express\appcmd.exe"
$result = Invoke-Command -Command {& $appCmd 'list' 'sites' '/text:SITE.NAME' }
for ($i=0; $i -lt $result.length; $i++)
{
    Invoke-Command -Command {& $appCmd 'delete' 'site'  $result[$i] }
}

Ten pochází odtud a pro změnu smaže všechny uložené weby.

PowerShell–učíme Windows mluvit

Windows v sobě obsahují engine pro syntézu hlasu a když se tento propojí s možnostmi PowerShellu, může vzniknout třeba blbinka v podobě skriptu, jenž zahlásí, kolik baterky zařízení zbývá :)


function Speak([string]$str) {
Add-Type -AssemblyName System.Speech
$voice = New-Object System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer
$voice.SelectVoice('Microsoft Zira Desktop')
$voice.Speak($str)
}


$percent = (Get-WmiObject win32_battery).estimatedChargeRemaining


$minutes = (Get-WmiObject win32_battery).estimatedRunTime
$span = (New-TimeSpan -Minutes $minutes).ToString()


Speak("You have $percent percent battery left.")

Jak povolit HTTPS na IIS Express?

Je to prosté, milý Watsone, stačí vědět, kam sáhnout. A protože jsem to nevěděl a už mám hlavu pomatenou komplexnostmi, hledal jsem to asi hodinu…

Properties webového projektu –> SSL Enabled –> True

image

Tohle přepínadlo zajistí, že se upraví patřičný konfigurák IIS Express (najdete ho ve složce C:\Users\<username>\Documents\IISExpress\config pod jménem applicationhost.config).

image

Proč je Azure North Europe v Dublinu a West v Amsterdamu?

Včera jsem dostal na školení zajímavý (a zároveň zapeklitý) dotaz: Proč je Azure datacentrum, které se jmenuje North Europe, v Irsku a proč je West Europe v Holandsku?

Z našeho pohledu je Dublin mnohem víc na západ než Amsterdam, tak i mně přišlo logické, že by to mělo být naopak. A není…

image

Oficiální zdroje pomlčely, tak jsem se podíval na mapu a zkusil nakreslit dvě čáry, které by to mohly osvětlit. Takhle to vyšlo:

image

Závěr je jasný, Irsko je blíže severnímu pólu, tak je to North Europe :)

Sedm kouzel ve OneNote 2010

Počítač je vynikající nástroj na poznámky, pamatuje si jich totiž docela dost a umí je šikovně kategorizovat, prohledávat a celkově s nimi provádět psí kusy. Aby nebylo potřeba pro jejich pořizování používat software, který na to není úplně stavěný (např. Word), obsahuje systém Microsoft Office aplikaci OneNote. Tento článek přeskakuje základy (jak se OneNote používá, k čemu se hodí a k čemu naopak ne) a nabízí sedm rychlých tipů, o kterých jste možná nevěděli, ale rozhodně budou mít dopad na vaši efektivitu (jako měly na tu moji).

Continue reading

Jak uspat počítač přes vzdálenou plochu?

Pokud používáte k práci se vzdáleným počítačem připojení ke vzdálené ploše ve Windows 7, možná jste si všimli, že v nabídce Start na běžném místě chybí obvykle přítomné položky – kromě jiných „Režim spánku“ a „Režim hibernace“. Co když ale chceme počítač na dálku uspat? Jde to?

image
Klasika Windows 7
imageOmezená verze přes vzdálenou plochu

V případě, že vám nejsou cizí kouzla s příkazovou řádkou, zjistíte, že příkaz shutdown má pouze dva relevantní parametry: –s pro vypnutí a –r pro restartování počítače… Je to sice více možností než dodává standardní menu, ale jinak tudy cesta taky nevede.

Odpověď se skrývá pod klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+End (která dělá na dálku totéž, co Ctrl+Alt+Del lokálně) a nenápadným červeným tlačítkem. Po kliknutí na šipku se totiž objeví kýžené volby – spát a hibernovat.

image

Vítězové soutěže Imagine Cup 2012

Ze Sydney se k nám doplazily výsledky finále letošního ročníku soutěže Imagine Cup, kterou pořádá společnost Microsoft a které se účastní týmy talentovaných studentů z celého světa. Jakmile ve svých zemích prošly náročným sítem, mohly odcestovat do Austrálie – letos se finále zúčastnilo více než 350 soutěžících ze 75 zemí, Českou republiku zastupovaly dva týmy. Pojďme se podívat, kdo a hlavně s čím vyhrál.

Continue reading

Kouzla s citacemi ve Wordu

Citace ve Wordu jsou vděčné téma – už jsme se naučili, jak je vytvářet a jak přimět Word k používání hranatých závorek. Nyní si předvedeme několik kouzel, kterými je možné do závorek přidat další informace a která se nedají naklikat přes rozhraní citací.

Konkrétně půjde o:

 • číslo svazku,
 • více pramenů najednou,
 • předponu, příponu.

Na začátku máme číslo v hranatých závorkách. Podle šedého zabarvení pozadí můžeme odhadnout, že jej Word doplňuje dynamicky a nelze jej tedy přímo editovat. Protože používáme citační normu ISO690, variantu "číselná reference", představuje jednička odkaz na pramen v seznamu literatury.

image

Kliknutí na šipku otevře menu práce s citací, které už známe z dřívějška. Zajímavější pro tuto chvíli je kliknout na šedé políčko pravým tlačítkem myši – objeví se standardní kontextová nabídka:

image

Zvýrazněná položka "Upravit pole…" nás přenese do dialogu, který se používá pro editaci všech dynamických polí (např. obsahu, křížových odkazů, automatických čísel apod.). V případě citací je v něm jediné editační políčko:

image

Nápověda pod políčkem prozradí, že citační reference [x] sestává ze tří částí:

 1. povinného CITATION,
 2. povinné značky (identifikátoru pramene),
 3. volitelných přepínačů.

CITATION Mar113 \l 1029 tedy znamená, že pole obsahuje citaci, odkazuje na pramen s identifikátorem Mar113 a používá jeden přepínač (\l), kterým určuje jazyk (výchozí – češtinu). No a právě doplněním dalších přepínačů můžeme strohý obsah hranatých závorek obohatit o další informace.

Číslo svazku

Číslo svazku k referenci doplníme přepínačem \v (volume number).

CITATION Mar113 \l 1029 \v II bude vypadat takto:

image

Více pramenů

Další pramen za středník lze do reference přidat přepínačem \m následovaným identifikátorem pramene (je k nalezení např. v okně Upravit pramen vlevo dole coby Název značky).

CITATION Mar113 \l 1029 \m Mar111 bude vypadat následovně:

image

Pozn.: Stejného efektu je možné dosáhnout také pohodlněji kliknutím na číslo a poté výběrem dalšího pramene přes Vložit citaci.

Předpona

Jakýkoliv text před číslo můžeme přidat přepínačem \f. Uvozovky jsou nutné, pokud je nápis víceslovný (obsahuje mezeru).

CITATION Mar113 \l 1029 \f "cit. v " způsobí toto:

image

Přípona

Podobně jako předponu lze přidat i příponu na konec značky pomocí přepínače \s (suffix).

CITATION Mar113 \l 1029 \s " konec" bude vypadat takto:

image

Kde co je ve Visiu 2010?

Microsoft Visio je jednou z aplikací systému Office, která se dočkala Ribbonu až s verzí 2010 (podobně jako třeba Microsoft Project). Když jsem dnes gůglil, jak odstranit z výkresu objekt, s kterým se nedá hnout, narazil jsem na spoustu postupů, které ovšem počítaly s klasickou strukturou menu z verze 2007. Nevadí, kýžený příkaz přece na jedné z karet musí být… Nebyl. A přesto existuje.

Jak jsem se nakonec v novém Visiu zorientoval a vyřešil svůj problém? Následovně:

 1. Spustil jsem Visio 2010 a čtvrt hodiny hledal, jak objekt odemknout.
 2. Potom jsem otevřel prohlížeč a našel, že postup je následující: Format -> Protection ->uncheck -> OK.
 3. Ve Visiu jsem ověřil, že nic jako „Formát“ a „Ochrana / zámek“ na Pásu karet není.
 4. Potom jsem otevřel Visio 2010: Menu to ribbon reference workbook a stáhnul si sešit Excelu s mapováním příkazů verze 2007 na verzi 2010.
 5. Na listu „Format Menu“ jsem našel „Protection“.
 6. Vpravo jsem si přečetl, že se nachází na kartě „Developer“, v části „Shape Design“ pod názvem „Protection“.
 7. Plácnul jsem se do čela, protože kartu Developer (česky Vývojář) nemám zobrazenou.
 8. Povolil jsem její zobrazení.
 9. Odemkl jsem objekt (Vývojář -> Návrh obrazce -> Zámek).
 10. A odstranil ho.

Ponaučení?