Monthly Archives: Únor 2015

PowerShell–učíme Windows mluvit

Windows v sobě obsahují engine pro syntézu hlasu a když se tento propojí s možnostmi PowerShellu, může vzniknout třeba blbinka v podobě skriptu, jenž zahlásí, kolik baterky zařízení zbývá :)


function Speak([string]$str) {
Add-Type -AssemblyName System.Speech
$voice = New-Object System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer
$voice.SelectVoice('Microsoft Zira Desktop')
$voice.Speak($str)
}


$percent = (Get-WmiObject win32_battery).estimatedChargeRemaining


$minutes = (Get-WmiObject win32_battery).estimatedRunTime
$span = (New-TimeSpan -Minutes $minutes).ToString()


Speak("You have $percent percent battery left.")