Tajemný modifikátor out v C#

Minisérie odhalování tajů jazyka C# pokračuje. Po minulém zjištění, co vlastně dělá záhadný zavináč, následuje modifikátor parametrů metod – out.

Použití

Běžné je, že metody jsou izolované od okolního programu a nemění přímo hodnotu proměnných, které jsou jim předány coby parametry (vytvářejí si lokální kopie, s kterými pracují). Modifikátor out, stejně jako jeho kolega ref, toto mění a dá se použít, pokud chceme z metody vrátit více hodnot najednou.

Na rozdíl od ref ovšem nemusí být proměnné před předáním metodě inicializovány (tedy nemusí mít přiřazenou hodnotu) a jsou-li, uvnitř metody se to nijak neprojeví. Podívejme se na primitivní příklad:

Metoda Pocty má v signatuře jeden klasický parametr (cislo) a dva s přidaným modifikátorem out (mocnina, odmocnina). Návratový typ je void, takže v těle chybí i return, k „vrácení“ hodnot se využije pozměnění předaných parametrů.

V metodě Main je definována konstanta představující číslo, na kterém se budou provádět výpočty, a dvě proměnné bez inicializace výchozí hodnoty. Tyto tři prvky pak předáme metodě Pocty a nesmíme při tom zapomenout opět uvést klíčové slovo out.

Jakmile program opustí Pocty, bude v proměnné m druhá mocnina čísla c, v proměnné o bude jeho druhá odmocnina a výsledkem bude výpis:

Při použití ref je možné s hodnotou proměnné pracovat jakkoliv – metoda, které je předána, ji může používat k dalším výpočtům nebo upravovat. U out toto neplatí – dá se použít pouze k získávání hodnoty z metody. Pokud bychom na začátku inicializovali např. m na 6, tak uvnitř Pocty tato hodnota nebude přístupná, dokud ji nenastavíme přímo v metodě. Jakmile se tak ale stane, přetrvává i mimo ni.

Omezení

Než  metoda s modifikátorem parametru out skončí, daná proměnná musí mít nastavenou nějakou hodnotu. Pokud bychom v příkladu nahoře vynechali řádek s výpočtem mocniny nebo odmocniny, překladač by okamžitě zahlásil chybu.

Vlastnosti objektů se neberou jako proměnné a nelze je tímto způsobem předat.

Z hlediska signatur se považují jako totožné metody, které se liší pouze parametry ref a out, a nelze je tedy takto přetěžovat. Příklad napoví více. První metoda je výchozí, zápis druhé je nedovolené přetížení a teprve třetí je v pořádku.

Závěr

Tolik tedy další ze zákoutí jazyka C#. Na závěr podotýkám, že klíčové slovo out má ještě jeden význam, a to v generických rozhraních a delegátech. Jeho protějškem je pak modifikátor in.

Klasický odkaz na oficiální dokumentaci na MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee332485.aspx.

2 thoughts on “Tajemný modifikátor out v C#

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *